بایگانی روزانه: سپتامبر 19, 2021

روش هایی ساده برای شاد بودن

۱- گل‌کاری يا باغبانی کنيد. ۲- پول‌های خود را خرج دلخوشی های کوچک و زياد کنيد و مدام به دنبال آرزوهای گران و دست نيافتنی نباشيد. ۳- در يک مهارت جديد، متخصص شويد. تشخيص اينکه چه مهارتی باشد به سليقه و توانايی خودتان بستگی دارد ۴- نگرانی هايتان درباره آينده …

توضیحات بیشتر »