اثربخشی هنردرمانی و هیپنوتراپی

اثربخشی هنردرمانی و هیپنوتراپی بر ویژگیهای شخصیتی، سلامت عمومی، خودکارآمدی واضطراب زنان خانه دار:

هنر درمانی به فرد کمک می کند تا احساسات درونی خود را بیان کند و روی مشکلات و نگرانی هایی که او را به سمت درمان آورده اند کار کند. با توجه به اینکه هیپنوتراپی به مثابه درمانی است که از آن می توان برای ابراز احساسات درونی و شرایطی برای حل مشکلات در سطوح متفاوتی از هشیاری استفاده کرد، استفاده همزمان از دو روش هنر درمانی و هیپنوتراپی می تواند اثر بخشی بالاتری را برای بیمار به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسي تأثیر هنر درمانی و هیپنوتراپی بر ویژگیهای شخصیتی، سلامت عمومی، خودکارآمدی و اضطراب زنان خانه دار بود.

 روش کار: 21 نفر از زنان خانه دار مناطق غرب تهران، به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 7 نفری قرارگرفتند. هر سه گروه به تستهای سلامت عمومی،MMPI فرم کوتاه، خودکارآمدی عمومی شرر و اضطراب بک در دو مرحله قبل و بعد از اعمال متغیر مستقل (هنر درمانی وهیپنوتراپی) پاسخ دادند. هنر درمانی و هیپنوتراپی؛ طی 12 جلسه و هر هفته یک جلسه 90 دقیقه برای هرگروه برگزار گردید. برای توصیف داده ها ازنمودارخطی، شاخص های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش ازآزمون t همتا استفاده شد. نتایج:هنر درمانی و هیپنوتراپی بر سلامت عمومی و مولفه های آن در زنان خانه دار تأثیر معنادار (1/10) دارد. هنر درمانی و هیپنوتراپی به صورت معناداری اضطراب زنان خانه دار را کاهش (86/4) می دهد. هنر درمانی و هیپنوتراپی به صورت معناداری کارآمدی زنان خانه دار را افزایش (15/2-) می دهد. هنر درمانی و هیپنوتراپی به صورت معناداری پس تست زنان خانه دار را در همه ویژگیها ی شخصیتی بهجز pa ,ma , s i کاهش داد. بحث و نتیجه گیری: هنر درمانی و هیپنوتراپی دو روشی هستند که می توان از آنها به صورت ترکیبی در درمان اضطراب، ارتقای سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتیو خودکارآمدی استفاده نمود.

منبع:دكتر امير هوشنگ باقري

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

استفاده از هیپنوتیزم برای کاهش وزن

آیا می‌دانید بیش از 35درصد مردم، دچار اضافه‌وزن و 25درصد چاق هستند و این آمار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *