بایگانی برچسب: چگونه بر احساس کسالت خود غلبه کنیم.روانشناسی.سایدا .مشاوره.نوروفیدبک.بیوفیدبک

تفاوت های دلبستگی و وابستگي

  معمولا دیده می شوددربین زن و شوهرها،مرزهای دلبستگی ووابستگی مشخص نیست.درحالیکه دلبستگی منجربه سازندگی ورشدرابطه میشود اماوابستگی آفتی هست که یک رابطه راتهدیدکرده وبه شکست می کشاند تفاوتهای دلبستگی و وابستگی بیان می شود. کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق دلبستگی اشتباه گرفته اند توجه کنند و …

توضیحات بیشتر »

چگونه بر احساس کسالت خود غلبه کنیم ؟

چگونه بر احساس کسالت و خمودگی غلبه کنیم با توجه به روش های زیر غلبه بر کسالت برای شما آسان خواهد بود   براى این كه به زندگى احساس بهترى ببخشید و حسى جدید داشته باشید باید روش هایى را در زندگى به كار ببندید. در اینجا 19 روش تازه …

توضیحات بیشتر »