بایگانی برچسب: من کمرو نیستم.نوروفیدبک/بیوفیدبک/سایدا.مشاوره.روانشناسی

من کمرو نیستم

مقدمه شاید بسیاری از افراد از مشکلی به نام کمرویی در رنج باشند و ندانند که چگونه باید از چنگ چنین مشکل دست و پاگیر رها شوند. کار چندان سختی نیست، هر چند افراد عملکرد حل آن را بسیار مشکل می‌یابند. برخی از آنها که امیدوارترند، آزمایش‌های کوچکی می‌کنند. راهکارهایی …

توضیحات بیشتر »