بایگانی برچسب: مشاوره.روانشناسی.نوروفیدبک.بیوفیدبک.سایدا. بازی های فکری.بیش فعالی .کودک. نوجوان.تربیت فرزندان.روانشناسی چاقی .

بازی فکری صورت های فضایی

این مجموعه بازی برای افزایش توجه و تمرکز برای تمامی کودکان مخصوصا کودکان ADHD و کودکانی که نقص توجه دارند مفید می باشد .این بازی دارای مجوز و گواهی نامه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.قیمت این بازی 38000 هزار تومان میباشد برای تهیه این محصول با …

توضیحات بیشتر »