بایگانی برچسب: عوامل موثر در یادگیری.سایدا.روانشناسی.مشاوره.نوروفیدبک.بیوفیدبک

عوامل موثر در یادگیری

مقدمه یادگیری (learning discomfort )یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می‌آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست. چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری …

توضیحات بیشتر »