بایگانی برچسب: تیپ های شخصیتی:روانشناسی.مشاوره .سایدا.نوروفیدبک.بیوفیدبک

تیپ های شخصیتی:

مقدمه مفهوم تیپ مستقیما از مفهوم یرسونا یعنی ماسک مشتق می‌شود. در تئاتر قدیم ، تعداد محدودی نقش وجود داشت، هر نقش از روی ماسک قابل شناسایی بود و هر ماسک رفتار خاصی ایجاب می‌کرد و در حقیقت نمونه‌ای از آن بود. بنابراین ، می‌توان گفت که تیپ یعنی مجموعه …

توضیحات بیشتر »