بایگانی برچسب: اخلال هراس چیست؟نوروفیدبک،بیوفیدبک.مشاوره،سایدا،روانشناس

اختلال هراس چیست؟

فرض كنید تازه به آسانسور وارد شده اید  كه ناگهان قلبتان تند می زند و قفسه ی سینه تان درد می گیرد، خیس عرق سرد می شوید و حس می كنید كه گویی آسانسور در حال  سقوط است . یا  فرض كنید از خواربار فروشی در آمده و با ماشینتان …

توضیحات بیشتر »