بایگانی برچسب: احساس رضایت از خود.مشاوره.روانشناسی.سایدا.نوروفیدبک.بیوفیدبک

احساس رضایت از خود

آنهایی که از خودشان راضی نیستند ،احساس رضایت از خود … آيا شما هم فرد کمال گرايی هستيد؟؟؟ آيا شما هم هموار فکر می کنيد آن کسی که می خواهيم باشيد نيستيد؟ آيا احساس مي كنيم كارهايي كه به اتمام رسانده ايم به اندازه كافي خوب نيستند؟ آيا نوشتن مقالات …

توضیحات بیشتر »