logo saida farsi1

کارگاه هنر درمانی

فرزندان شما نیازمندند مهارتهای زندگی همچون اعتماد به نفس ارتباط با دیگران ودوست یابی همکاری وهمدلی تصمیم گیری حل مسایل ومشکلات تاب اوری وهوش هیجانی وسایر مهارتهای لازم برای زندگی را از کودکی بیاموزند تا فردایی بهتر داشته باشند از اینرو برای شما برنامه ای جدید تدارک دیده ایم دوره وکلاسهای اموزش مهارتهای زندگی وپرورش هوش هیجانی به همراه استعداد یابی وپرورش وپردازش حس های پنجگانه که باعث درک محیط اطراف و تغییرات دررفتار انان میشود درمرکز سایدا برگزار میشود این دوره را که در نوع خود منحصر بفرد بوده ودرغالب بازی وهنرهای هفت گانه میباشد را به همه عزیزان بخصوص کسانی که کودک بیش فعال یا کودکی با اختلال یادگیری ورفتاری دارند پیشنهاد میکنیم کلاسها در جمعیت ۵نفره برگزار میشود به همین جهت برای اینکه در انتخاب ساعت محدودیتی نداشته باشیم برای رزرو با سایدا تماس بگیرید