بایگانی ماهانه: آوریل 2022

کارگاه انسان سالم

دوره ی جامع کارگاه انسان سالم، رابطه سالم   🔸️با مو ضوع خودشناسی و رابطه سازی 🔸️مدرس دوره : دکتر علیدادی / دکتر الهه غلامی 🔸️تعداد جلسات : ۴۸ جلسه 🔸️زمان برگزاری : دوشنبه ها ، چهار شنبه ها ساعت ۲۰ 🔸️تاریخ شروع کارگاه : ۱۴۰۱/۲/۲ 🔸️برگزاری کارگاه به صورت …

توضیحات بیشتر »