logo saida farsi1

راز بروز سرطان تخمدان فاش شد

راز بروز سرطان تخمدان فاش شد

به گزارش شینهوا، پژوهشگران دانشگاه میشیگان در این پژوهش، بافت تخمدان در سلول هاى بنیادى مزانشیمى را که سلول هاى طبیعى در سراسر بدن هستند ، مورد بررسى قرار دادند.
این سلول ها مى توانند سلول هاى تخصصى متفاوتى از جمله چربى، استخوان وغضروف را شکل دهند و گفته مى شود این سلول ها در ترمیم زخم ها نیز موثرهستند . از این رو دانشمندان حدس مى زنند که مى توان از این سلول ها براى مبارزه با سرطان کمک گرفت.


در این بررسى پژوهشگران مشاهده کردند که سلول هاى بنیادى مزانشیمى موجود در تومورهاى تخمدان از سلول هاى بنیادى مزانشیمى تخمدان هاى سالم متفاوت هستند و در حقیقت سلول هاى بنیادى مزانشیمى موجود در تومورهاى تخمدانى، تحریک کننده سرطان هستند.
‘رونالد بوکانوویچ’ استادیار پزشکى داخلى و زنان و زایمان و از مجریان این پژوهش گفت: سرطان به خوبى مى تواند سلول هاى بنیادى مزانشیمى را به انجام آنچه که نیاز دارد، تحریک کند.
وى افزود: سرطان این سلول ها را به اسارت مى گیرد و آنها براى رشد خود تحریک مى کند.
به گفته پژوهشگران، همچنین سلول هاى بنیادى مزانشیمى مرتبط با سرطان، در وهله نخست با افزایش تعداد سلول هاى بنیادى سرطانى، اندازه تومور را افزایش مى دهند.
در همین زمان، محققان مشاهده کردند نوعى از پروتئین ها موسوم به BMP2 در سلولهاى سرطانى مزانشیمى مرتبط با سرطان شایع است.این پروتئین یک پروتئین تنظیم کننده است و به دقت عملکرد سلول هاى طبیعى را تنظیم مى کند.
محققان دریافتند میزان این پروتئین در سلول هاى بنیادى مزانشیمى مرتبط با سرطان سه برابر سلول هاى طبیعى است. افزودن آن به سلول هاى سرطانى موجب افزایش تعداد سلول هاى بنیادى سرطانى مى شود.
محققان از یک سرکوب گر این پروتئین موسوم به ‘نوگین ‘ استفاده کردند و دریافتند این سرکوب گر، سلول هاى بنیادى مزانشیمى را متوقف مى کند و مانع از رشد سلول هاى بنیادى سرطانى مى شود.
نتایج این تحقیقات در نشریه مطالعات بالینى منتشر شده است.