ثبت نام کارگاه

ثبت نام کارگاه های جدید مرکز سایدا آغاز شد

  1. خیانت در روابط
  2. تربیت جنسی کودک
  3. آموزش جراتمندی
  4. آموزش روشهای حل تعارض
  5. چگونه همسر مناسب انتخاب کنیم ؟
  6. آموزش ارتباط زوجین(زن و مرد)
  7. مشکلات رفتاری در روابط زناشویی
  8. آموزش مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری

مدرس : سرکار خانم کریمی

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان و هزینه کارگاه ها با بخش پذیرش مرکز سایدا به شماره 22528473 و22319856  تماس حاصل فرمایید.