logo saida farsi1

بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک نوعی متد آموزشی است که در آن به افراد یاد می دهند چگونه به طور ارادی اعمال غیرارادی طبیعی بدن ( مانند : تنفس ، ضربان قلب ، فشارخون،… ) را تنظیم کنند تا در سلامت کلی بدن تأثیر بگذارد . در ابتدا با وسایل دیداری و شنیداری به فرد آموزش داده می شود که کنترل روی اعمال بدن به دست آورد سپس بدون کمک دستگاه این کنترل انجام می گیرد و با ادامه تمرین ، مهارتها بیشتر می شود .

     بیوفیدبک ، با انجام تحقیقات فراوان پیگیری شده و امروزه در طب رایج و طب  مکمل _  جایگزین  جایگاه بسزایی دارد .

بیوفیدبک :

۱     به فرد می آموزد که ریلکس کرده ، توجه را به عکس العملهای بدن معطوف کند .

۲       این فعالیتهای بدن قابل اندازه گیری است :

۱-۲)       حرارت پوست ( الکترودرمال )‌

۲-۲-      کشش عضلات

۳-۲)       نوار قلبی ( ECG )

4-2)      فعالیت امواج مغزی (EEG )

۵-۲)      تعداد تنفس

۳       در آن از تکنیکهای مختلفی استفاده می شود :

۱-۳)       مدیتیشن ( مراقبه )

۲-۳)      آرامسازی یا ریلکسیشن

۳-۳)       تجسم