بازی درمانی (توجه و تمرکز)

برگزاری کلاس بازی درمانی(توجه و تمرکز ) که بوسیله بازی ببین و بگو که باعث افزایش توجه و تمرکز کودکان و نوجوانان میشود در مرکز روانشناسی سایدا زیر نظر دکتر علیدادی و تیم مرکز مشاوره سایدا برگزار میشود .

عزیزانی که تمایل دارند فرزندانشان در دوره های کلاس بازی درمانی شرکت کنند با شماره 22528473 تماس حاصل فرمایند.untitled-1