استخدام در مرکز روانشناسی سایدا

این مرکز جهت تکمیل کار خود به یک نیروی کار متعهد در رشته روانشناسی یا حیطه سلامت در زمینه انجام کار تخصصی بازاریابی نیازمند است (با حقوق ثابت وپورسانت )در صورت تمایل با شماره 22528473 تماس حاصل نمایید.