بایگانی برچسب: 24 نشانه خانواده خوشبخت.نوروفیدبک/بیوفیدبک/مشاوره/روانشناسی/سایدا

24 نشانه خانواده خوشبخت

24نشانه خانواده خوشبخت   1 – در بین اعضای خانواده جمله ” به من چه ” یا ” به تو چه ” رد و بدل نمی شود ، چرا که اعضاء ، به گفتگو و مشورت منطقی اعتقاد دارند و احساس مسئولیت می کنند. 2 – افراد به یکدیگر اعتماد دارند …

توضیحات بیشتر »