بایگانی برچسب: هوش عاطفی.روانشناسی.سایدا.مشاوره.نوروفیدبک.بیوفیدبک

هوش عاطفی

مقدمه امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های …

توضیحات بیشتر »