بایگانی برچسب: فشار روانی ناشی از محیط کار.نوروفیدبک.بیوفیدبک.روانشناسی.سایدا. مشاوره

فشار روانی ناشی ازمحیط کار

فشارهاي رواني ناشي از كار يا محیط كار معمولا ديدگاه عمومي درباره فشارهاي رواني ناشي از كار يا محل كار، چنين است: باورهاي غلطي كه درباره تنشهاي عصبي يا استرس وجود دارد اغلب مي تواند حتي شرايط كاري را بدتر كند. • دوستم سركار خيلي عصبي و تحت فشاره، البته …

توضیحات بیشتر »