بایگانی برچسب: ده خطای شناختی از نظر البرت الیس،روانشناسی ،نوروفیدبک،بیوفیدبک،سایدامشاوره

ده خطای شناختی از نظر البرت الیس

خطای شخصی سازی و سرزنش     … در این خطا، فرد خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می کند که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته است. وقتی مادری  از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمی خواند با خود گفت این …

توضیحات بیشتر »