بایگانی برچسب: دروغگویی و علل ان در کودکان .نوروفیدبک/بیوفیدبک/مشاوره.روانشناسی. سایدا

دروغگویی و علل ان در کودکان

مقدمه یکی از انحرافاتی که موجب شکایت والدین از فرزندان خود می‌باشد، درغگویی است. اکثر والدین از این شکایت دارند که فرزندانشان ، با وجود اینکه از هیچگونه رسیدگی در تربیت وی قصوری به عمل نمی‌آید، درغگو بار آمده یا مغلطه و اغراق می‌کنند. آنان از این بابت ناراحتند که …

توضیحات بیشتر »